KVETNÁ NEDEĽA

Farské oznamy

Nedeľa:KVETNÁ

 

Budúca nedeľa: ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci v stredu o 9h.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  6:45

 

 

 6:45

 

6:45

 

 

18:00

 

 

obrad

 

15:00

  

 

19:30

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

 

18:00

 

 

15:00

     9:30
Nezbudská Lúčka          11:00

 

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA :  Nedeľa  14:00            Piatok 9:00

 

 

 

Piatok –  PRÍSNY POST od mäsitého pokrmu.  Od 15-60r.zároven aj striedmosť v jedení. !

 

Sobota-  Boží hrob od 9 – 19:30

 

V nedeľu – PRAVIDELNÁ FARSKÁ OFERA.     Veriaci,ktorí budú na sv.prijímaní môžu za obvyklých podmienok získať úplné ODPUSTKY.

Farské oznamy: 2.ADVENTNÁ.

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:2.ADVENTNÁ

 

Budúca nedeľa: 3ADVENTNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: HRNČIARSKA a Nám.Sv.FLORIÁNA

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 6:45

 

 

 6:45

 

 

6:45

 

 

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany   8:00

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

         17:00

 

 

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA V NAŠEJ FARNOSTI : 16.decembra  SOBOTA  10 – 12h.  a 14 – 16h.

 

Zbierka na charitu  842eur.

 

Odchod autobusu do Nitry –  v sobotu o 13h  od Obecného úradu.

Farské oznamy

Nedeľa:1.ADVENTNÁ

 

Budúca nedeľa: 2. ADVENTNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: MESZÁROŠOVA.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

 

  

 

 

 

17:00

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

      9:30  17:00

 

 

 

 

DNES o 15h stretnutie manželských párov k príprave na P18 v Dubline.

 

3.adventnú nedeľu požehnanie koledníkov Dobrej Noviny v Dulove o 10 h.

 

DNES je zbierka na charitu.

 

Farské oznamy

Nedeľa:KRISTA KRÁĽA

 

Budúca nedeľa: 1. ADVENTNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: OKTÓBROVÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany 17:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     17:00

 

 

 

 

1.piatkový týždeň – sv.spoveď ako obvykle. V štvrtok starý a chorý po domoch.  .

 

Budúcu nedeľu o 15h stretnutie manželských párov k príprave na P18 v Dubline.

 

3.adventnú nedeľu požehnanie koledníkov Dobrej Noviny v Dulove o 10 h.

 

Budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

Farské oznamy

Nedeľa:32.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 33.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: SAMA CHALÚPKU.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany 17:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     17:00

 

 

 

 

Budúca nedeľa ja sv.Otcom vyhlásená oko deň chudobných.

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:31.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 32.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: JÁNOŠÍKOVÁ.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany 17:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     17:00

 

 Divadelné predstavenie -POVOLANIE PÁPEŽ 16.12. v Nitre.Cena lístka 20eur.Je potrebné sa závazne prihlásiť do budúcej nedele v sakristii. Doprava zdarma.

 

Vzadu v kostole sú letáčiky s možnosťou si objednať knihu o Fatim.zjavení -TRIUMF SRDCA.

 

. Duchovné cvičenie pre rozvedenych v Bel.Slatinách víkend 18-19.novemra.2017

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:30.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 31.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: HORECKEHO ,ŠTÚRA , TAJOVSKÉHO , KAMENCE , HLINKU.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

8:00

 

10:30

  6:45

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

 

 9:30  17:00

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

11:0  9:00    17:00

 

 

 

Sv.spoveď ŠTVRTOK  starých a chorých.

 

 

 

.   Zb,  na MISIE. 948eur- Pán Boh zaplať.

 

 

Sviečka za nenarodené deti  večer 2.novembra.

Farské oznamy

Nedeľa:29.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 30.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: FATRANSKÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

Sv.spoveď ŠTVRTOK , PIATOK , SOBOTU od 17:00

 

 

 

.  Dnes je zb,  na MISIE. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:28.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 29.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: PRIEMYSELNÁ a ZÁHRADY.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

NEZABUDNÚŤ NA Sv.RUŽENEC. a18.10. iniciatíva “MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“.

 

 

.  Budúcu nedeľu je zb,  na MISIE.

 

 

Birmovanci majú stretnutia vždy v piatok až do odvolania

Farské oznamy

Nedeľa:27.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 28.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: Dr.JOZEFA TISU.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

15:00

16:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

 

 

NEZABUDNÚŤ NA Sv.RUŽENEC. a18.10. iniciatíva “MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“.

 

 

.

Farské oznamy

Nedeľa:26.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 27.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: KOŇHORSKÁ.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

Zb.na SEMINÁR  – 815,50 eur.                           NEZABUDNÚŤ NA Sv.RUŽENEC.

 

 

7.10./sobota/  o 9h odchod od fary do Raj.Lesnej .

 

 

Prvopiatkový týždeň – sv.spoveď ako obvykle.

Farské oznamy

Nedeľa:25.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 26.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: MARTINČEKOVA.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                                                                          DNES je  Zb.na SEMINÁR.                     7.10./sobota/v Raj.Lesnej   Zasvatenie diecézy P.Márii. Program od 9h , sv.omša o 11h.

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:24.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 25.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: FARSKA ,TRIZULIAKOVA.ŠPORTOVÁ a NA RYBNÍKOCH.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

8:00

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

 

 

 

BUDÚCU NEDEĽU – Zb.na SEMINÁR.

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:23.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 24.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: HLBOKÉ a POD VAJÁNKOM.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  8:00

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

 

18:00

8:00

 

10:30

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

 

  

 

 

 

9:30

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

 

Vpiatok DEŇ RODINY 10:30 sv.omša na štadióne. Prosíme upiecť koláčiky.

SEDEMBOLESTNÁ.

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:22.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 23.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: STAROHRADSKÁ , PLTNÍCKA , Ku Železnej Studničke.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  8:00

 

18:00

 6:45

 

 

6:45

 

 

 

! ! !

10:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  19:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

Budúci víkend púť do Rajeckej Lesnej.  -Program od 11h sobotu do 12h. v nedeľu.Plnomocnéodpustky

 

 

V stredu o 8:00  púť  SKALKA a Sanktuárium Bož.milosrdenstva Ladce.

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:20.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 21.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: J.BOTTU a ŠKOLSKÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  19:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

 

     19:00

 

 

 

 

 

V sobotu                 –                  26.augusta 2017 púť TV LUX do Rajeckej Lesnej.  –     Plagát na vývesnej tabuli.

 

 

 

 

 

 

  Farské oznamy

Nedeľa:19.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 20.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: BERNOLÁKOVA a KUKUČINOVA:

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

19:00

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

9:00

     19:00

 

 

 

.

V SOBOTU 19.8. pred budovou parlamentu o 14:30 POCHOD „HRDÍ NA RODINU:“

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa:16.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 17.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: ŽELEZNIČNÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:15.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 16.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: M.R.ŠTEFÁNIKA a HÁJIK.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

15:30

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.           Nedeľa:14.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 15.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: HRNĆIARSKA a Nám.sv.FLORIÁNA.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:13.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 14.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: MESZÁROSOVA

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

8:00

 

10:30

 

 

18:00

7:00

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

 9:30   

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

Zb.na dobročinné diela sv.Otca 692eur.

 

 

Prvopiatkový týžden sv.spoveď ako obvykle.    Vo štvrtok spoveď starých.

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:11.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 12.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: KRIVÁNSKA a MÁJOVÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

V sobotu Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:6.VELKONOČNÁ

 

Budúca nedeľa: 7.VELKONOČNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: FATRANSKEJ.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

  6:45

 

18:00

6:45

 

18:00

Nad napájadlom.  

!

16:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

 19:00

Nanebo

vstúpenie

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka       9:00  

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SOBOTU SV.OMŠA PRI KRÍŽI NAD NAPÁJADLOM o 16h.  Od kostola odchádzame o 15h!

 

Púť nášho dekanátu 3.júna v Raj.Lesnej – prihlasujte sa v sakristii.

 

Vo štvrtok je prikázaná slávnosť NANEBOVYSTÚPENIA PÁNA.

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Nedeľa:4.VELKONOČNÁ

 

Budúca nedeľa: 5.VELKONOČNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti  rodičia prvoprijímajúcich.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  9:00

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka         

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je zb.na SEMINÁR.

 

Štvrtok a piatok po sv.omši nácvik s prvoprijimajúcimi.    V sobotu sv.spoveď 10:00 chl. 10:30 dievčatá.

 

Púť letecky Fatima 640e. 7.7 -12.7.  nahlásiť v sakristii do konca týždňa kôli letenkám.

 

 

Budúca nedeľa: 3.VELKONOČNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul: KOŇHORSKEJ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka         

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa:5.Pôstna

 

Budúca nedeľa: KVETNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:FARSKÁ , TRIZULIAKOVÁ, ŠPORTOVÁ a NA RYBNÍKOCH. O 16 hodine.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  6:45

 

 

 6:45

 

6:45

 

 

6:45

 

 

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

8:00

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka        17:00  

 

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA :  Nedeľa  14:00            Piatok 17:30

 

Štvrtok – Sv.spoveď starých a chorých.

 

Piatok –  1.piatok

 

Sobota – FARSKÁ Sv.spoveď    10 – 12h    a 14 – 16h

 

Farské oznamy

Farské oznamy

Nedeľa:3.Pôstna

 

Budúca nedeľa: 4.Pôstna

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:STAROHRADSKÁ ,PLTNÍCKA , KU ŹELEZNEJ STUDNIĆKE.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  8:30

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  8:30

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

17:00

 

 

   

 

 

       9:30
Nezbudská Lúčka            17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA :  Nedeľa  14:00            Piatok 17:30

 

V útorok po sv.omši stretnutie so seniormi.

 

V sobotu o 7:30 v Raj.Tepliciach o.biskup Mons.Tomáš Galis bude po sv.omši požehnávať pamätník    nenarodeným deťom.

 

V sobotu o 13:30 v Diecéznom centre – Dialóg národov: stretnutie lídrov spoločenstiev.

Farské oznamy

 

 

 

Farské oznamy

1.Pôstna nedeľa

 

 

Budúca nedeľa: 2.Pôstna

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z ul:J.BOTTU a ŠKOLSKÁ.

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany   17:00

 

   

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

 

Nedeľa –   o 14:00  krížová cesta

 

Piatok –    o  17:30 krížová cesta.

 

Dnes je zb.na charitu.

 

 

Farské oznamy

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa 7.Cez rok

 

 

Budúca nedeľa: 1.Pôstna

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z ul:BERNOLÁKOVÁ a KUKUČÍNOVÁ.

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

18:00

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany  

 

   17:00

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

V stredu je prísny pôst zdžiavania sa masitého pokrmu.

 

Vo štvrtok od 9h spoveď starých a chorých.

 

Piatok – 1.piatok – celodenná poklona.      O 17:30 krížová cesta.

 

Budúcu nedeľu je zb.na charitu.

 

 

6.nedela cez rok

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa 6.Cez rok

 

 

Budúca nedeľa: 7.Cez rok

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z bytoviek:442 a 443.

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany   14:30

 

   

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

5.cez rok

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa 5.Cez rok

 

 

Budúca nedeľa: 6.Cez rok

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z ul: ŹELEZNIČNÁ

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany   17:00

 

   

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

 

Piatok 18:45 v kostole PREDNÁŠKA PRE MANŽELOV.

.

Prvé sv.prijímanie  14.mája

 

 

 

 

 

 

Oznamy 4. cez rok

Farské oznamy

Nedeľa:4.Cez rok

Budúca nedeľa: 5.Cez rok

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:M.R.ŠTEFÁNIKA a HÁJIK.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

   

17:00

 

       9:30
Nezbudská Lúčka            17:00  

 

Štvrtok spoveď starých a chorých.

10.2. – 12.2. Duch.obnova pre rozvedených v „Rodinkove“.

Pamätajme v modlitbách na Kat.Univerzitu Ružomberku. Den otvorených dverí 7.2.2017

Oznamy 3. cez rok

Farské oznamy

Nedeľa:3.Cez rok

Budúca nedeľa: 4.Cez rok

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul: HRNČIARSKA a NÁM.SV.FLORIÁNA.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

8:00

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka        17:00  

 

18.1. – 25.1. Týžden modlitieb za jednotu kresťanov.

10.2. – 12.2. Duch.obnova pre rozvedených v „Rodinkove“.

Budúcu nedeľu prosby za Kat.Univerzitu Ružomberok.

Oznamy Vianoce

Farské oznamy

Nedeľa:Nedela Božieho Narodenia

 

Budúca nedeľa: Bohorodičky P.Márie

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:Sama Chalúpku

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 8:00

10:30

 

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

18:00

  

 

16:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

9:30

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          11:00