KVETNÁ NEDEĽA

Farské oznamy

Nedeľa:KVETNÁ

 

Budúca nedeľa: ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci v stredu o 9h.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  6:45

 

 

 6:45

 

6:45

 

 

18:00

 

 

obrad

 

15:00

  

 

19:30

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

 

18:00

 

 

15:00

     9:30
Nezbudská Lúčka          11:00

 

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA :  Nedeľa  14:00            Piatok 9:00

 

 

 

Piatok –  PRÍSNY POST od mäsitého pokrmu.  Od 15-60r.zároven aj striedmosť v jedení. !

 

Sobota-  Boží hrob od 9 – 19:30

 

V nedeľu – PRAVIDELNÁ FARSKÁ OFERA.     Veriaci,ktorí budú na sv.prijímaní môžu za obvyklých podmienok získať úplné ODPUSTKY.

Farské oznamy: 19.cez rok

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:19.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 20.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: BERNOLÁKOVA a KUKUČINOVA:

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

19:00

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka    

9:00

     19:00

 

 

 

.

V SOBOTU 19.8. pred budovou parlamentu o 14:30 POCHOD „HRDÍ NA RODINU:“

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa:16.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 17.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: ŽELEZNIČNÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:15.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 16.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: M.R.ŠTEFÁNIKA a HÁJIK.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

15:30

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.           Nedeľa:14.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 15.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: HRNĆIARSKA a Nám.sv.FLORIÁNA.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

 

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:13.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 14.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: MESZÁROSOVA

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 7:00

 

8:00

 

10:30

 

 

18:00

7:00

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

 9:30   

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

Zb.na dobročinné diela sv.Otca 692eur.

 

 

Prvopiatkový týžden sv.spoveď ako obvykle.    Vo štvrtok spoveď starých.

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:11.Cez rok

 

Budúca nedeľa: 12.cez rok

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: KRIVÁNSKA a MÁJOVÁ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

 

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

  

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          19:00

 

 

 

V sobotu Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa:6.VELKONOČNÁ

 

Budúca nedeľa: 7.VELKONOČNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci  ul: FATRANSKEJ.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

  6:45

 

18:00

6:45

 

18:00

Nad napájadlom.  

!

16:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

 19:00

Nanebo

vstúpenie

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka       9:00  

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SOBOTU SV.OMŠA PRI KRÍŽI NAD NAPÁJADLOM o 16h.  Od kostola odchádzame o 15h!

 

Púť nášho dekanátu 3.júna v Raj.Lesnej – prihlasujte sa v sakristii.

 

Vo štvrtok je prikázaná slávnosť NANEBOVYSTÚPENIA PÁNA.

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Nedeľa:4.VELKONOČNÁ

 

Budúca nedeľa: 5.VELKONOČNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti  rodičia prvoprijímajúcich.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  9:00

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

19:00

 

 

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka         

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je zb.na SEMINÁR.

 

Štvrtok a piatok po sv.omši nácvik s prvoprijimajúcimi.    V sobotu sv.spoveď 10:00 chl. 10:30 dievčatá.

 

Púť letecky Fatima 640e. 7.7 -12.7.  nahlásiť v sakristii do konca týždňa kôli letenkám.

 

 

Budúca nedeľa: 3.VELKONOČNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul: KOŇHORSKEJ

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

19:00

 

 

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka         

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa:5.Pôstna

 

Budúca nedeľa: KVETNÁ

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:FARSKÁ , TRIZULIAKOVÁ, ŠPORTOVÁ a NA RYBNÍKOCH. O 16 hodine.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  6:45

 

 

 6:45

 

6:45

 

 

6:45

 

 

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

8:00

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka        17:00  

 

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA :  Nedeľa  14:00            Piatok 17:30

 

Štvrtok – Sv.spoveď starých a chorých.

 

Piatok –  1.piatok

 

Sobota – FARSKÁ Sv.spoveď    10 – 12h    a 14 – 16h

 

Farské oznamy

Farské oznamy

Nedeľa:3.Pôstna

 

Budúca nedeľa: 4.Pôstna

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:STAROHRADSKÁ ,PLTNÍCKA , KU ŹELEZNEJ STUDNIĆKE.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

  8:30

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  8:30

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

17:00

 

 

   

 

 

       9:30
Nezbudská Lúčka            17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA :  Nedeľa  14:00            Piatok 17:30

 

V útorok po sv.omši stretnutie so seniormi.

 

V sobotu o 7:30 v Raj.Tepliciach o.biskup Mons.Tomáš Galis bude po sv.omši požehnávať pamätník    nenarodeným deťom.

 

V sobotu o 13:30 v Diecéznom centre – Dialóg národov: stretnutie lídrov spoločenstiev.

Farské oznamy

 

 

 

Farské oznamy

1.Pôstna nedeľa

 

 

Budúca nedeľa: 2.Pôstna

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z ul:J.BOTTU a ŠKOLSKÁ.

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany   17:00

 

   

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

 

Nedeľa –   o 14:00  krížová cesta

 

Piatok –    o  17:30 krížová cesta.

 

Dnes je zb.na charitu.

 

 

Farské oznamy

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa 7.Cez rok

 

 

Budúca nedeľa: 1.Pôstna

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z ul:BERNOLÁKOVÁ a KUKUČÍNOVÁ.

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

18:00

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany  

 

   17:00

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

V stredu je prísny pôst zdžiavania sa masitého pokrmu.

 

Vo štvrtok od 9h spoveď starých a chorých.

 

Piatok – 1.piatok – celodenná poklona.      O 17:30 krížová cesta.

 

Budúcu nedeľu je zb.na charitu.

 

 

6.nedela cez rok

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa 6.Cez rok

 

 

Budúca nedeľa: 7.Cez rok

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z bytoviek:442 a 443.

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany   14:30

 

   

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

5.cez rok

 

 

 

 

Farské oznamy

Nedeľa 5.Cez rok

 

 

Budúca nedeľa: 6.Cez rok

 

Upratovanie kostola:

 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci z ul: ŹELEZNIČNÁ

 

 

Sväté omše

 

cez rok Po Ut St Št Pi So Ne
 

Varín

18:00

 

6:45

 

6:45

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

   18:00

 

    8:00

  10:30

Krasňany   17:00

 

   

 

 

 

 

    9:30
Nezbudská Lúčka            17:00   

 

 

 

Piatok 18:45 v kostole PREDNÁŠKA PRE MANŽELOV.

.

Prvé sv.prijímanie  14.mája

 

 

 

 

 

 

Oznamy 4. cez rok

Farské oznamy

Nedeľa:4.Cez rok

Budúca nedeľa: 5.Cez rok

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:M.R.ŠTEFÁNIKA a HÁJIK.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

 

 

 

   

17:00

 

       9:30
Nezbudská Lúčka            17:00  

 

Štvrtok spoveď starých a chorých.

10.2. – 12.2. Duch.obnova pre rozvedených v „Rodinkove“.

Pamätajme v modlitbách na Kat.Univerzitu Ružomberku. Den otvorených dverí 7.2.2017

Oznamy 3. cez rok

Farské oznamy

Nedeľa:3.Cez rok

Budúca nedeľa: 4.Cez rok

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul: HRNČIARSKA a NÁM.SV.FLORIÁNA.

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 

 

18:00

 6:45

 

6:45

 

 

 

 

18:00

6:45

 

18:00

  

 

18:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

8:00

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka        17:00  

 

18.1. – 25.1. Týžden modlitieb za jednotu kresťanov.

10.2. – 12.2. Duch.obnova pre rozvedených v „Rodinkove“.

Budúcu nedeľu prosby za Kat.Univerzitu Ružomberok.

Oznamy Vianoce

Farské oznamy

Nedeľa:Nedela Božieho Narodenia

 

Budúca nedeľa: Bohorodičky P.Márie

 

Upratovanie kostola:

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratovali kostol.

V tomto týždni majú upratovanie kostola na starosti veriaci ul:Sama Chalúpku

Sväté omše

cez rok Po  Ut. Str Št Pi So Ne
 

Varín

 8:00

10:30

 

 7:00

 

7:00

 

 

 

 

18:00

7:00

 

18:00

  

 

16:00

  8:00

  10:30

Krasňany  

9:30

 

 

 

 

 

     9:30
Nezbudská Lúčka          11:00