Farnosť Brodno


Farský kostol BrodnoBrodno je mestská časť Žiliny, leží na ľavej strane rieky Kysuca pred Kysuckou bránou. Od mestskej časti Vranie ho oddeľuje rieka Kysuca a na juhu susedí s mestskou časťou Budatín a Zádubnie. Susedí s obcami Rudinka, Rudina, Oškerda a Snežnica.

Dominantou Brodna je farský kostol Všetkých svätých, ktorý sa nachádza približne v strede obce. Rok postavenia tohto jednoloďového chrámu nie je známy, avšak dôkazy o jeho existencii siahajú až do 16. storočia. Kostol bol postavený až v 20. storočí, avšak náhrobok z roku 1832, ktorý je umiestnený na ľavej strane portálu dokazuje, že tu kostol musel stáť ešte dávno predtým. Kostol, inak postavený z kameňa, mal pôvodne drevenú strechu, o čom svedčí zápis vo farskej kronike z roku 1883, kedy drevená šindľová strecha úplne zhorela a musela sa znova budovať.

Pod Rímskokatolícku cirkev Brodno patrí filiálka Vranie.


Kontakt
Adresa farnosti Brodno

 

Brodno 296, 010 14 Žilina

Telefón farnosť Brodno

 

041/596 20 42

Web farnosť Brodno

 

www.brodno.fara.sk

Email farnosť Brodno

 

rkcbrodno@gmail.com


Mapa