Sväté omše vo farnosti

Časy svätých omši sa môžu zmeniť, na základe prikázaných slávnosti. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať farské oznamy pre príslušný týždeň.

Varín

obec_varin_logo

18:00 hod

6:45 hod

6:45 hod

18:00 hod

6:45 a 18:00 hod

18:00 hod

8:00 – 10:30 hod

Nezbudská lúčka

erb_nezbud_lucka

17:00 hod

Krasňany

erb_krasnany

17:00 hod (zima)

19:00 hod (leto)

9:30 hod