Užitočné odkazy

www.dokostola.sk

Na týchto stránkach nájdete informácie o kostoloch katolíckej Cirkvi a bohoslužbách a spovedaniach v nich, aj o farnostiach, dekanátoch a biskupstvách v SR. V databáze sa podľa schematizmu nachádzajú všetky rímskokatolícke kostoly a gréckokatolícke chrámy. Databáza sa priebežne dopĺňa o iné bohoslužobné priestory, kde sa pravidelne slúžia sv. omše a liturgie (dom smútku, obecný úrad, škola, nemocnica…)

www.dcza.sk

Žilinská diecéza alebo Žilinské biskupstvo, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (lat. Dioecesis Žilinensis) je diecéza rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, so sídlom v Žiline. Zriadil ju pápež Benedikt XVI. 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Slávnostné vyhlásenie novej diecézy a nového biskupa vykonal v ten deň pápežský legát a slovenský kardinál Jozef Tomko.Patrí pod západnú cirkevnú provinciu – metropolitné arcibiskupstvo – Bratislavskú arcidiecézu.

www.ekostol.sk

Myšlienkou EKOSTOLA je zlúčiť sem všetky kostoly, ktoré majú takúto možnosť online prenosov a následne tieto prenosy distribuovať dôchodcom, chorým ľudom alebo veriacim v zahraniči.

Obec Varín

Varín je obec na Slovensku pri Žiline. Obec je vstupnou bránou do krivánskej časti Malej Fatry. Pod obec patrí aj Koňhora. V katastrálnom území obce sú zrúcaniny hradu Varín (Starý hrad). V obci je pangrácovská kúria. Zo starších pamiatkových stavieb a predmetov sa v obci nachádzajú Kostol Najsvätejšej Trojice v ktorom bol pokrstený Juraj Jánošík, kaplnky zo 17. a 18. storočia a krstiteľnice z 13. a 16. storočia.